Darko Šuligoj

Zbral in uredil Vasja Klavora.

Knjiga vsebuje tekst in slikovno gradivo iz zapuščine Darka Šuligoja.

Izdalo  Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica
Za izdajatelja  Vladimir Krpan
Nova Gorica, 2008

Govor – Boris Kovšca, Branik, 15.2.2013

Spoštovani.

Ko so me povabili na to vašo letošnjo spominsko svečanost,  sem se najprej vprašal, če sem sploh kot nedomačin  primeren za to čast, da spregovorim na tem vašem že tradicionalnem vsakoletnem srečanju, ko obujate spomin na žalostni medvojni dogodek. Najprej sem okleval, toda takoj  sem se spomnil na gimnazijska leta v Šempetru, kjer sem se družil 

...

Zbral in uredil  Rino Velikonja

Kratek vodnik najpomembnejših datumov in dogodkov iz novejše primorske in goriške

zgodovine od konca 1. svetovne vojne do samostojne Slovenije.

Izdalo  Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica
Za izdajatelja  Vladimir Krpan
Nova Gorica, 2006

Govor na proslavi v Dražgošah, 13. 1. 2013

prof.dr. Božo Repe

(Velja govorjena beseda)

Spoštovane  Dražgošanke in Dražgošani, spoštovane borke in borci, spoštovani gorenjski rojaki, spoštovani organizacijski odbor, spoštovane udeleženke in  udeleženci pohodov, spoštovani politiki,  spoštovani  zbrani!  

S tega mesta so govorili mnogi pomembni ljudje, večinoma politiki. Sporočila, poslana od tukaj, so

...

Govor prof. dr. Dušana Nećaka, zgodovinarja, ob Dnevu spomina na holokavst

Ljubljana, 27. januar 2013

SHOAH-HOLOKAVST

Živimo v svetu, ki je poln kršitev človekovih pravic, ne glede na to kakšno je družbeno politično okolje, v katerem se le te dogajajo ter s kakšnimi nameni se jih opravičuje.  Opominjanje na te kršitve je ne samo nuja in potreba, temveč tudi dolžnost vsakega razmišljujočega človeka

...

Odbor skupnosti borcev 30.Divizije

Predsednik Miha Pogačar
Govor v Morskem
Sobota, 2.2.2013

 

Lepo pozdravljeni.

Spoštovane borke in borci, spoštovani g. župan Maffi, drage tovarišice in tovariši, praporščaki, predstavniki TIGRa in ZB, veterani za Slovenijo. V veliko čast mi je, da lahko tu v lepem primorskem kraju v Morskem, spregovorim v čast in slavo še živečim partizanom in udeležencem takratnega

...

Govor Štefana Cigoja, člana Predsedstva ZZB NOB Slovenije, na spominski slovesnosti v Pedrovem (nad Branikom), dne 26. 1. 2013, ob 68. obletnici poboja 11 partizanov


Spoštovani predsednik KS Branik!

Drage borke in borci,  aktivisti NOB, Društvo veteranov "Sever" in drugi udeleženci vojne za samostojno Slovenijo, praporščaki, nastopajoči in vsi udeležili današnje  spominske slovesnosti!

Dovolite mi,

...

Slavica Plahuta

Publikacija je izdana ob 65-letnici nastanka zapora na Kostanjevici.

Izdalo  Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica
Za izdajatelja  Vladimir Krpan
Nova Gorica, 2007

borci ofGradišče nad Prvačino
Datum: 16. februar, 2013

Nagovor

Praporščaki, ZDRAVO!

Spoštovani krajani in krajanke Gradišča in Oševljeka, predsednik KS Gradišče, podžupan Mestne občine Nova Gorica, naš poslanec, svetniki Mestne občine, predsednik Območne zveze borcev za vrednote NOB Nova  Gorica, predsednica KO TIGR Nova Gorica, član predsedstva ZZB Slovenije, vsi povabljeni, dragi otroci in nastopajoči.

borci of

Branik, 8. november 2016

Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica je imelo prvo sejo  sveta te organizacije. Gre za posvetovalni organ v katerem se je zbralo devetnajst uglednih članov in nekaj gostov. Naloga sveta je dajati organom območnega združenja mnenja, pobude in predloge o programskih zadevah društva ter oblikovati predloge stališč v zvezi z družbenimi in političnimi pojavi v

...