Dobitniki priznanj ZZB za vrednote NOB Slovenije Severna Primorska

odlikovanja

 

Leto 2016

PRIZNANJE PRAPORŠČAKU

 • VONČINA JANKO, KOBARID

 

Leto 2015

ZLATA PLAKETA – za življenjsko delo

 • Dr. VIDMAR CVETKO, NOVA GORICA 

ZLATA PLAKETA

 • ARČON MATEJ, župan Občine Nova Gorica, NOVA GORICA
 • BREŽAN UROŠ, župan Občine Tolmin, TOLMIN
 • KAŠCA JERICA, IDRIJA-CERKNO
 • Mag. TURK MILAN, župan Občine Šempeter-Vrtojba, NOVA GORICA
 • URŠIČ ROK, TOLMIN 

SREBRNA PLAKETA

 • GRAOVAC MIRJAM, AJDOVŠČINA-VIPAVA
 • JABLANŠČEK VIDA, AJDOVŠČINA-VIPAVA
 • KOKOT SILVO, NOVA GORICA
 • KOMPARE BOJANA, NOVA GORICA
 • MIGNOZZI IVAN, NOVA GORICA
 • PIHALNI ORKESTER BRDA, NOVA GORICA
 • Planinsko društvo CERKNO, IDRIJA-CERKNO
 • PODGORNIK DANILA, NOVA GORICA
 • RUSTJA MIRAN, NOVA GORICA 

PRIZNANJE PRAPORŠČAKU 

 • GULIN ALOZ, NOVA GORICA
 • MERVIČ LADO, NOVA GORICA
 • PODGORNIK KLAVDIJ, NOVA GORICA
 • POVŠIČ IVAN, NOVA GORICA

 

Leto 2014

ZLATA PLAKETA – za življenjsko delo

 • JERKIČ MIROSLAV, NOVA GORICA

ZLATA PLAKETA

 • BORIS KOVŠCA, NOVA GORICA
 • Moški pevski zbor SREČKO KOSOVEL AJDOVŠČINA 

SREBRNA PLAKETA

 • BAŠIN VESNA, NOVA GORICA
 • FRANČEŠKIN ISTVAN, NOVA GORICA
 • GRAPULIN RADOVAN, NOVA GORICA
 • KRAPEŽ ALFONZ, AJDOVŠČINA-VIPAVA
 • LOGAR JULIJ, AJDOVŠČINA-VIPAVA
 • PIHALNI ORKESTER SALONIT ANHOVO, NOVA GORICA
 • SLOKAR RAJKO, NOVA GORICA
 • TROP IVAN, NOVA GORICA
 • WINKLER ŠTEFAN, NOVA GORICA
 • ZAJA LORIS, NOVA GORICA (ANPI-VZPI San Vendemiano)

Leto 2013

ZLATA PLAKETA

 • BAVČAR SLAVKO, AJDOVŠČINA-VIPAVA
 • LAVRENČIČ MARIO, NOVA GORICA
 • OBČINA RENČE-VOGRSKO, NOVA GORICA
 • PRIMOŽIČ MIRKO, NOVA GORICA
 • ŠUŠMELJ JOŽE, NOVA GORICA

SREBRNA PLAKETA

 • KRAIGHER JERNEJ, NOVA GORICA
 • LOZIČ MILOŠ, NOVA GORICA
 • PAVLIN FRANKO, NOVA GORICA
 • Prostovoljno gasilsko društvo ČEPOVAN, NOVA GORICA
 • ROGELJA JOŽE, NOVA GORICA
 • ŠTOR PETER PAVEL, AJDOVŠČINA-VIPAVA
 • TIŠMA SILVA, NOVA GORICA
 • TONČIČ EDVARD, AJDOVŠČINA-VIPAVA

 

Leto 2012 

ZLATA PLAKETA – za življenjsko delo

 • BRAINI-BRAJNIK VILMA, Nova Gorica
 • FERLAT BORIS, Nova Gorica

ZLATA PLAKETA

 • ALIČ JANEZ, Nova Gorica
 • BAŠIN IVAN, Nova Gorica
 • CIGOJ ŠTEFAN, Nova Gorica
 • TURISTIČNA KMETIJA  ABRAM, Ajdovščina-Vipava
 • VELIKONJA ANTON, Nova Gorica

SREBRNA PLAKETA

 • BIZJAK EDVARD, Nova Gorica
 • ČERMELJ BRANKO, Nova Gorica
 • GRAVNER RAFAEL, Nova Gorica
 • HVALA MARIJA, Idrija-Cerkno
 • KANTE FRANC, Ajdovščina-Vipava
 • MATTIUSSI dr. DARIO, Gradišče ob Soči, Italija
 • MAVRIČ ZVONKO, Nova Gorica
 • PADOVAN PAOLO, Nova Gorica
 • PAHOR RADIVOJ, Nova Gorica
 • PIRJEVEC STANKO, Ajdovščina-Vipava
 • PIVK SILVESTER, Idrija-Cerkno
 • PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO Nova Gorica
 • RUPEL ALDO, Nova Gorica

 

Leto 2011

ZLATA PLAKETA – za življenjsko delovanja

 • JERONČIČ FRANC, NOVA GORICA
 • TAVČAR LEOPOLD, NOVA GORICA 

ZLATA PLAKETA

 • BUCIK ALEŠ, NOVA GORICA
 • MAFFI ANDREJ, NOVA GORICA
 • PAHOR MIRAN, NOVA GORICA 

SREBRNA PLAKETA

 • BADALIČ ALOJZ, NOVA GORICA
 • BOLČINA RADO, NOVA GORICA
 • CARLI PAVLE, IDRIJA-CERKNO
 • FORČIČ MILOŠ, NOVA GORICA
 • KODERMAC ŽARKO, NOVA GORICA
 • KOGLOT SERGEJ, NOVA GORICA
 • MIŠČEK TJAŠA, NOVA GORICA
 • RINO POLANC, AJDOVŠČINA-VIPAVA
 • VUGA ALDO, NOVA GORICA
 • ŽIGON KATJUŠA, NOVA GORICA

 

Leto 2010 

ZLATA PLAKETA – za življenjsko delo

 • LOZEJ MILAN, NOVA GORICA
 • TOMAŽIČ JOŽE, NOVA GORICA 

ZLATA PLAKETA

 • GORIŠKI MUZEJ, NOVA GORICA
 • SEVER BOJAN, župan Občine Idrija
 • VELIKONJA KVIRIN-RINO, NOVA GORICA 

SREBRNA PLAKETA

 • ANDRENŠEK FRANC, NOVA GORICA
 • BANDELJ FRANC, NOVA GORICA
 • BONČA RAFAEL, IDRIJA
 • KODERAC GABRIJELA, NOVA GORICA
 • KOSOVEL STANISLAV, AJDOVŠČINA-VIPAVA
 • MARSETIČ MILAN, AJDOVŠČINA-VIPAVA
 • SREBRNIČ DANICA, NOVA GORICA
 • ŠIROK DOMINIK-MINČE, NOVA GORICA
 • VEHAR JOŽE, NOVA GORICA

 

Leto 2009 

ZLATA PLAKETA – za življenjsko delo

 • JELERČIČ FRANC – RADO, NOVA GORICA 

ZLATA PLAKETA

 • BIZJAK BOJAN, NOVA GORICA
 • MARUŠIČ ZLATKO MARTIN, župan Občine Miren-Kostanjevica
 • SAKSIDA – PEGAN ALENKA, NOVA GORICA
 • MUŽIČ FRANC, župan Občine Brda 

SREBRNA PLAKETA

 • STIBILJ IGNACIJ, NOVA GORICA
 • KOBAL – SIMIČ MILKA, AJDOVŠČINA – VIPAVA
 • MIŠIGOJ VILJEM, NOVA GORICA
 • OSNOVNA ŠOLA Črni vrh, IDRIJA – CERKNO

 

Leto 2008 

ZLATA PLAKETA

 • POŽAR DRAGO, NOVA GORICA 
 • SREBRNA PLAKETA
 • GREGORČIČ JOŽE, IDRIJA
 • PETRIČ IVAN, AJDOVŠČINA
 • VODOPIVEC IVAN, AJDOVŠČINA

 

Leto 2001

 

Listina ZZB NOB Slovenije
Knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica