Darko Šuligoj

Zbral in uredil Vasja Klavora.

Knjiga vsebuje tekst in slikovno gradivo iz zapuščine Darka Šuligoja.

Izdalo  Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica
Za izdajatelja  Vladimir Krpan
Nova Gorica, 2008