Slavica Plahuta

Publikacija je izdana ob 65-letnici nastanka zapora na Kostanjevici.

Izdalo  Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica
Za izdajatelja  Vladimir Krpan
Nova Gorica, 2007