Člani območnega združenja borcev NOB Nova Gorica v organih ZZB NOB Slovenije

 

Štefan Cigoj, član sveta ZB

 

Boris Kovšca, član sveta ZB

 

Silva Tišma, članica komisije za izobraževanje

 

Katjuša Žigon, članica komisije za mednarodne odnose

 

Dr. Branko Marušič, član komisije za zgodovino NOB

 

Vladimir Krpan, član komisije za organizacijska in kadrovska vprašanja

 

Janez Alič, član predsedstva ZZB za vrednote NOB Slovenije, predsednik koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja in urednik revije Svobodna beseda