Izvršilni odbor 2018-2020

Vladimir Krpan - častni predsednik
Miloš Lozič - podpredsednik
Katjuša Žigon - predsednica
Borut Lemut - podpredsednik
Žarko Kodermac - podpredsednik

Danilo Bašin
Vesna Bašin
Milena Beguš
Edvard Bizjak
Ksenija Blažič
Istvan Frančeškin
Miroslav Jerkič
Krista Koglot
Božo Lovišček
Dragica Mavrič
Miran Pahor
Franko Pavlin
Klavdij Podgornik
Marjan Rutar
Rajko Slokar
Branka Stanič
Dominik Širok
Blaž Škrlj
Anton Velikonja
Rino Velikonja
Aldo Vuga

Nadzorni odbor

Danila Podgornik - predsednica
Ivan Bašin
Stanko Komel
Adrijana Stanič
Mira Kragelj
Ivan Povšič

Častno razsodišče

Miloš Forčič
Dušan Kozem
Boris Kovšca