Izvršilni odbor

Vladimir Krpan
Miloš Lozič
Katjuša Žigon
Danilo Bašin
Vesna Bašin
Milena Beguš
Edvard Bizjak
Ksenija Blažič
Istvan Frančeškin
Miroslav Jerkič
Žarko Kodermac
Krista Koglot
Borut Lemut
Božo Lovišček
Miran Pahor
Franko Pavlin
Klavdij Podgornik
Marjan Rutar
Rajko Slokar
Branka Stanič
Dominik Širok
Blaž Škrlj
Anton Velikonja
Rino Velikonja
Aldo Vuga

Nadzorni odbor

Danila Podgornik (predsednica)

Ivan Bašin

Stanko Komel
Adrijana Stanič
Mira Kragelj
Ivan Povšič

Častno razsodišče

Miloš Forčič
Dušan Kozem
Boris Kovšca