AVČE - Bucik Alojz

BANJŠICE - Testen Alojz

BILJE - Savnig Istok

BRANIK - Bizjak Edvard

ČEPOVAN - Bolčina Rado

DOBROVO - Kodermac Žarko

DORNBERK - Pelicon Viktor

DESKLE - Lovišček Božo

GRGAR - Humar Boris

GRADIŠČE - Vodopivec Emilija

KOSTANJEVICA - Urdih Marija

KOJSKO - Bašin Danilo

KANAL - Pavlin Franko

KAL NAD KANALOM - Hvala Ludvik

LOKVE - Winkler Štefan

LOKOVEC - Humar Franc

LEVPA - Bavdaž Izidor

LIG - Jerončič Anton

MEDANA - Mikulin Zvezdan

MIREN - Badalič Alojz

OPATJE SELO - Blažič Ksenija

OREHOVLJE - Jerkič Miroslav

OSEK - VITOVLJE - Bizjak Bruno

OZELJAN - Širok Dominik

PRVAČINA - Dušan Kozem

RAVNICA - Filipič Stanko

RAVNE - BATE - Šuligoj Bogomir

RENČE - Pahor Miran

ROČINJ - Zimic Zoran

SELA NA KRASU - Hutinski Vera

ŠEMPETER -

ŠEMPAS - Kragelj Mira

TEMNICA - Rogelja Jože

TRNOVO - Vončina Zoran

VOJŠČICA - Pahor Bogomir

VOGRSKO - Ipavec Boris

BUKOVICA - VOLČJA DRAGA - Stanko Komel

VRTOJBA - Frančeškin Istvan

GRČNA - Tišma Silva

BORIS KIDRIČ - Mlakar Alojz

IVAN CANKAR - Likar Bogdan

KAREL LAVRIČ - Andrič Nikola

LEDINE - Bratuž Jože

PRISTAVA - Rajko Slokar

RASTISLAV DELPIN - Hvala Florjan

VETRIŠČE - Miloš Lozič

KROMBERK - Andrej Kompara

ROŽNA DOLINA - Borut Lemut

SOLKAN - Bašin Vesna