Komisija za mednarodne odnose in čezmejno sodelovanje:

Danilo Bašin - predsednik
Katjuša Žigon
Vesna Bašin
Miran Pahor
Štefan Cigoj

Komisija za statutarno-pravne zadeve:

Branka Stanič - predsednica
Igor Lučovnik - namestnik
Boris Kovšca

Komisija za zgodovinopisje:

dr. Branko Marušič - predsednik
Jože Šušmelj - namestnik
Rajko Slokar
Joško Martelanc
dr. Cvetko Vidmar

Komisija za varstvo kulturne dediščine:

Borut Lemut - predsednik
Marjan Rutar - namestnik
Jože Meničanin
Krista Koglot
Florjan Hvala
Andrej Miška
Karlo Passoni
Ciril Bavdaž
Stanko Komel

Komisija za informiranje in stike z javnostjo:

Miloš Lozič - predsednik
Radivoj Pahor - namestnik
Gabrijela Kodermac

Komisija za finance:

Aldo Vuga
Rino Velikonja
Žarko Kodermac
Istvan Frančeškin
Radovan Grapulin

Komisija za priznanja, nagrade in počastitve:

Miran Pahor - predsednik
Prem Alfonz - namestnik
Dušan Kozem
Ivan Birsa
Skok Lucijan
Viljem Mišigoj

Komisija za socialno-zdravstvena vprašanja:

Silva Tišma - predsednica
Mira Kragelj - namestnica
Darko Žnidarčič