Komisija za mednarodne odnose in čezmejno sodelovanje:

Katjuša Žigon, Danilo Bašin, Vesna Bašin, Miran Pahor, Štefan Cigoj

Komisija za statutarno-pravne zadeve:

Branka Stanič, Igor Lučovnik, Boris Kovšca

Komisija za zgodovinopisje:

dr. Branko Marušič, Jože Šušmelj, Rajko Slokar, Joško Martelanc, dr. Cvetko Vidmar

Komisija za varstvo kulturne dediščine:

Borut Lemut, Marjan Rutar, Jože Meničanin, Krista Koglot, Florjan Hvala, Andrej Miška, Karlo Passoni, Bavdaž Ciril, Komel Stanko

Komisija za informiranje in stike z javnostjo:

Miloš Lozič, Radivoj Pahor, Janez Alič, Gabrijela Kodermac

Komisija za finance:

Aldo Vuga, Rino Velikonja, Žarko Kodermac, Istvan Frančeškin, Radovan Grapulin

Komisija za priznanja, nagrade in počastitve:

Anton Velikonja, Dušan Kozem, Ivan Birsa, Skok Lucijan, Viljem Mišigoj

Komisija za socialno-zdravstvena vprašanja:

Silva Tišma, Mira Kragelj, Darko Žnidarčič