Darko Šuligoj

Zbral in uredil Vasja Klavora.

Knjiga vsebuje tekst in slikovno gradivo iz zapuščine

...

Govor – Boris Kovšca, Branik, 15.2.2013

Spoštovani.

Ko so me povabili na to vašo letošnjo

...

Zbral in uredil  Rino Velikonja

Kratek vodnik najpomembnejših datumov in dogodkov iz novejše

...

Govor na proslavi v Dražgošah, 13. 1. 2013

prof.dr. Božo Repe

(Velja govorjena beseda)

Spoštovane 

...

Govor prof. dr. Dušana Nećaka, zgodovinarja, ob Dnevu spomina na holokavst

Ljubljana, 27. januar

...

Odbor skupnosti borcev 30.Divizije

Predsednik Miha Pogačar
Govor v Morskem
Sobota, 2.2.2013

 

Lepo

...

Govor Štefana Cigoja, člana Predsedstva ZZB NOB Slovenije, na spominski slovesnosti v Pedrovem

...

Slavica Plahuta

Publikacija je izdana ob 65-letnici nastanka zapora na Kostanjevici.

Izdalo 

...

borci of

Branik, 8. november 2016

Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica je imelo prvo sejo 

...

Tomaž Marušič

O politični škofovi dejavnosti povzeti iz knjig H. Jamesa Burgwyna Empire on the

Adriatic -

...