borci of

Branik, 8. november 2016

Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica je imelo prvo sejo  sveta te organizacije. Gre za posvetovalni organ v katerem se je zbralo devetnajst uglednih članov in nekaj gostov. Naloga sveta je dajati organom območnega združenja mnenja, pobude in predloge o programskih zadevah društva ter oblikovati predloge stališč v zvezi z družbenimi in političnimi pojavi v družbi.

V razpravi je bila podana vrsta mnenj in predlogov.

Proslav v spomin na pomembne dogodke iz pretekle zgodovine se udeležujejo večinoma samo člani naše organizacije. Mladih na proslavah je zelo malo, najbrž zato, ker mladina zelo malo ve o polpretekli zgodovini, zato jo taki dogodki praviloma ne zanimajo. Mediji nas omenjajo le pri največjih proslavah, pa še to zelo omejeno, medtem ko dajo veliko pozornost vsem mogočim dogodkom, ki jih prireja desnica oziroma domobranska stran. Poleg tega naših mnenj in stališč večinoma ne objavljajo. Revijo Svobodna beseda berejo le naši člani, pa še med temi ni veliko naročnikov. Dogajajo se provokacije in širijo se neresnice o partizanskem gibanju, odziv naše organizacije ZB pa je zelo mlačen ali pa ga sploh ni.  Predlagamo, da intelektualno jedro ZB sproti pripravlja odgovore na vse objavljene neresnice o zgodovini NOB. RKC v Sloveniji je zelo aktivna in posega celo na politično področje, tako da se postavlja vprašanje ločenosti cerkve od države. Dejstvo, da je bila RKC preko svojih podjetij soudeležena pri finančnem polomu v Sloveniji, se ne omenja več, cerkev pa zahteva nova finančna sredstva na račun »njenih« gozdov. Izšla je knjiga avtorja Martina Breclja: Anatomija političnega zločina, ki govori o nekem umoru Stanka Vuka in Danice Tomažič (sestre narodnega heroja Pinka Tomažiča) marca 1944 na Tržaškem. Knjiga temelji na izjavi neke gospe, ki hoče ostati anonimna. Avtor razvije teorijo in nato izpelje zaključke o tragičnem dogodku, čeprav o tem dogodku ni neposrednih dokazov. Vprašanje je, ali se je ta dogodek zgodil tako, kot ga opisuje avtor, češ da je zločin zagrešila VOS. O tem je pred leti izšla knjiga Fulvija Tomizze: Mladoporočenca iz ulice Rosseti, ki pa zločin pripiše domobrancem oziroma četnikom. Na podeželju smo premalo aktivni, zato je potrebno poskrbeti za boljšo organiziranost v nekaterih krajevnih organizacijah ZB. Kar se dogaja v naši državi, je zelo nevarno. Skrbi nas tudi politična situacija v Evropi in v svetu. Politične dogodke moramo spremljati, o njih zavzeti stališče in zahtevati spoštovanje vrednot. V naš svet bi bilo potrebno vključiti več žensk, saj ženske predstavljajo velik del našega članstva. Nekatere so bile v preteklosti nosilke pomembnih javnih funkcij in zato lahko veliko prispevajo k učinkovitemu delu naše organizacije.

Razprava je bila izredno kritična in mestoma tudi neobjektivna.  Na koncu je bilo sklenjeno, da naj bo naslednja seja sveta namenjena programskim vprašanjem.

Miloš Lozič