Izjave za javnost

borci of

Branik, 8. november 2016

Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica je imelo prvo sejo  sveta te organizacije. Gre za posvetovalni organ v katerem se je zbralo devetnajst uglednih članov in nekaj gostov. Naloga sveta je dajati organom območnega združenja mnenja, pobude in predloge o programskih zadevah društva ter oblikovati predloge stališč v zvezi z družbenimi in političnimi pojavi v družbi.

Preberite več: ...