Revija Cigoj

Tržaška pokrajina, 11. februar 2013

Tržaško pokrajinsko vodstvo Vsedržavnega združenja partizanov Italije (ANPI) je s 1. februarjem začelo izdajati  dvojezično revijo, z naslovom »0-44«. To,  nekoliko nenavadno ime so prevzeli po ilegalni partizanski tiskarni »Morje 0-44«, ki je delovala v Trstu, od 2. avgusta 1944 do 1. maja 1945.

V odgovoru  na vprašanje zakaj novo glasilo, izdajatelji  poudarjajo, da  se spomin na tiste, ki so se borili in umirali za zmago nad  fašizmom in nacizmom, za svobodo, demokracijo in mirno sožitje,  mora združiti s prizadevanjem   mlajših rodov za uveljavitev teh vrednot, v pogojih  hude gospodarske, družbene in  politične krize ter vse bolj očitne neofašistične nevarnosti. Eno najbolj učinkovitih sredstev za združevanje zgodovinskega spomina z današnjimi potrebami po boljšem in pravičnejšem življenju, pa sta  medijsko svobodna misel in beseda.

Prva številka nove revije »0-44« prinaša niz zanimivih prispevkov, med temi naj posebej omenimo naslednje: »Prihajamo od daleč« (Stanka Hrovatin – predsednica pokrajinskega odbora in urednica revije); »Opensko strelišče – neskončna zgodba« (Dušan Kalc); »Mladi naj postanejo naš svetilnik« (Carlo Smuraglia – predsednik Vsedržavne zveze partizanov Italije); »Ko je umrl moj oče« (Dr. Boris M. Gombač); »Oskar Kjuder živi v našem spominu« (Stojan Spetič); »Okrožna tehnika Morje, ali 0-44« (Boris Kuret).